Kompanistræde 2, 8800 Viborg    Linkedin

  31 64 24 00     info@tinabachadvokater.dk

Vi tilbyder juridisk assistance i forbindelse med

Realkredit og pantebrevsinkasso

Vi repræsenterer både kreditforeninger, ejendomsselskaber og private långivere.

Hvis en ejer af en ejendom ikke får betalt de løbende terminsydelser, så er det vigtigt, at en sag bliver fremmet mest muligt – og det gør vi en stor dyd ud af.

Samme dag, hvor vi får en terminsydelse til inkasso bliver der udsendt inkassoskrivelse til ejer/debitor/låntager af ejendommen.

Bliver der ikke betalt, bliver sagen overgivet til fogedretten med anmodning om foretagelse af udlæg – og sker der forsat ikke betaling, så sættes ejendommen på tvangsauktion.

Juridisk bistand i forbindelse med realkredit og pantebrevsinkasso er afgørende for at sikre, at långivere og låntagere har korrekt vejledning og beskyttelse. Her er nogle af de nøgleområder, hvor vores juridiske ekspertise spiller en central rolle:

Rådgivning om realkreditlån:
Vi giver omfattende rådgivning om realkreditlån, herunder at hjælpe låntagere med at forstå forskellige lånetilbud og betingelser, samt vejlede långivere omkring at udarbejde låneaftaler og sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Pantebrevsinkasso:
Vi bistår långivere med pantebrevsinkasso ved at håndtere situationer, hvor låntagere ikke opfylder deres betalingsforpligtelser i henhold til pantebreve. Dette kan omfatte retlig inkasso og tvangsauktioner.

Lovgivning og regulering:
Vi holder os opdaterede med de gældende love og reguleringer på området for realkredit og pantebreve, og vi sikrer, at alle transaktioner og processer overholder disse forskrifter.

Aftaler om pantebreve og lånedokumenter:
Vi hjælper med at udarbejde og gennemgå pantebreve og lånedokumenter for at sikre, at de er juridisk bindende og præcise i forhold til de indgåede aftaler.

Forhandlinger:
Vi deltager i forhandlinger mellem långivere og låntagere for at forsøge at finde løsninger, der er tilfredsstillende for begge parter..

Tvister og retssager:
Hvis der opstår tvister mellem långivere og låntagere, er vores juridiske team erfarne i at repræsentere vores klienter i retssager og at føre sager om pantebreve og realkredit.

Risikostyring:
Vi hjælper långivere med at vurdere og minimere risikoen i forbindelse med realkreditlån og pantebreve ved at implementere effektive risikostyringsstrategier.

Gældsforhandling og omstrukturering:
I tilfælde af økonomiske vanskeligheder hos låntagere eller långivere kan vi hjælpe med at forhandle om gældsforhold og omstrukturere lån for at finde bæredygtige løsninger.

Uanset om du er långiver eller låntager, er vores mål at levere pålidelig og kompetent juridisk rådgivning i forbindelse med realkredit og pantebreve. Vi arbejder for at beskytte dine interesser, minimere risici og sikre, at alle transaktioner forløber i overensstemmelse med lovgivningen.

“Vi arbejder for at beskytte dine interesser, minimere risici og sikre, at alle transaktioner forløber i overensstemmelse med lovgivningen.”

Tina Bach, advokat (H)

Advokat i Viborg - din boligadvokat

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os.