Kompanistræde 2, 8800 Viborg    Linkedin

  31 64 24 00     info@tinabachadvokater.dk

Vi tilbyder juridisk assistance i forbindelse med

Køb og salg af landbrugsejendomme

Hvis man overvejer at købe en landbrugsejendom – det kan både være et nedlagt landbrug eller en ejendom i drift med dyrkning af jord og /eller besætning – så er der mange forhold, som man skal være opmærksom på.

Nedlagt landbrug

Vores juridiske ekspertise strækker sig også til køb og salg af nedlagte landbrugsejendomme, og vi er her for at hjælpe dig med at navigere gennem de særlige juridiske aspekter, der er involveret i denne type handler.

Ved nedlagt landbrug skal man  være særlig opmærksom på bl.a.:

Areal under 2 ha:
Vi hjælper med at forstå og håndtere de specifikke krav og restriktioner, der gælder for ejendomme med et areal under 2 hektar, og vi sikrer, at handlen er i overensstemmelse med de relevante love og reguleringer.

Landbrugsejendom med landbrugspligt, herunder bopælspligt:
Vi gennemgår ejendommens status som en landbrugsejendom med eventuelle landbrugs- eller bopælspligter. Dette inkluderer at rådgive dig om eventuelle forpligtelser og ansvar, der er knyttet til ejendommens tidligere landbrugsaktiviteter.

Anvendelse af ejendommen:
Vi arbejder sammen med dig for at afdække, om du kan anvende ejendommen som ønsket og om der er nogen begrænsninger eller betingelser, der skal overholdes i forbindelse med ejendommens nye anvendelse.

Servitutter, herunder vejrettigheder:
Vi gennemgår ejendommens dokumentation for at identificere eventuelle servitutter, herunder vejrettigheder eller andre rettigheder og forpligtelser, der kan påvirke din ejendomsret og brug. Vi sikrer, at du er fuldt ud informeret om disse forhold og hjælper med at håndtere dem i overensstemmelse med loven.

Vores mål er at levere skræddersyet juridisk rådgivning, der tager højde for de unikke omstændigheder ved køb eller salg af nedlagte landbrugsejendomme. Vi forstår, at disse transaktioner kan være komplekse og følsomme, og vores team er her for at lette processen og sikre, at dine juridiske interesser er beskyttet i hele forløbet.

“Vores erfarne team er her for at gøre processen så glidende og problemfri som muligt og sikre, at dine juridiske interesser er beskyttet under hele forløbet.”

Tina Bach, advokat (H)

Gård i drift

Vores juridiske bistand i forbindelse med køb og salg af en aktiv gård dækker følgende nøgleområder:

Forpagtningskontrakter:
Vi gennemgår eksisterende forpagtningskontrakter og hjælper med at vurdere deres betingelser og varighed. Dette sikrer, at køber eller sælger er fuldt ud informeret om og beskyttet i forhold til lejeforholdene.

Jagtrettigheder og støtterettigheder:
Vi afdækker jagtrettigheder og eventuelle støtterettigheder, der kan påvirke ejendommens brug og indtægter, og hjælper med at klarlægge ejendommens juridiske status i forhold til disse rettigheder.

Arealernes anvendelse:
Vi rådgiver om de lovgivningsmæssige og kontraktmæssige aspekter af arealets anvendelse og hjælper med at sikre, at det er i overensstemmelse med gældende love og reguleringer.

Fordeling af købesum:
Vi rådgiver om, hvordan købesummen for gården skal fordeles, herunder eventuelle skattemæssige implikationer, og hjælper med at strukturere transaktionen på en måde, der maksimerer dine fordele.

Miljøforhold og skovarealer:
Vi gennemgår ejendommens miljømæssige forhold og undersøger eventuelle skovarealer for at sikre overholdelse af lovgivningen og minimere potentielle risici.

Vandforsyning og vandingsforhold:
Vi analyserer ejendommens vandforsyningssystemer og vurderer vandingsforholdene for at sikre en stabil og bæredygtig vandforsyning til gården.

Gødningsforhold:
Vi hjælper med at afdække gødningsforhold, herunder overholdelse af reguleringer og beskyttelse af jordkvaliteten.

Vores mål er at levere skræddersyet juridisk rådgivning, der tager højde for gårdens specifikke karakteristika og de unikke omstændigheder ved køb eller salg af en aktiv gård. Vi forstår, at sådanne transaktioner kan være komplekse og kræver omfattende viden om landbrugs- og ejendomsretlige spørgsmål. 

Advokat i Viborg - din boligadvokat

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os.