Kompanistræde 2, 8800 Viborg    Linkedin

  31 64 24 00     info@tinabachadvokater.dk

Vi tilbyder juridisk assistance i forbindelse med

Lejekontrakter - bolig og erhverv

Vi rådgiver om indgåelse af private boliglejekontrakter – både hvis man ”alene” har et hus eller lejlighed, som man ønsker at udleje – eller man er professionel udlejer, der skal have en god lejekontrakt til sine mange boliglejemål.

Lejeloven er meget kompleks – der er mange bestemmelser i lejeloven, der er præceptive – det betyder, at bestemmelserne ikke kan fraviges til skade for lejeren – og er der sådanne bestemmelser i en lejekontrakt er de ugyldige – det kan få store konsekvenser for en udlejer.

Private boliglejekontrakter

Her er nogle af de centrale punkter, hvor vores rådgivning og ekspertise kan hjælpe:

Lejens størrelse – hvordan beregnes denne:
Vi vejleder dig i at fastsætte lejen i overensstemmelse med de relevante regler og lovgivning. Dette omfatter beregning af lejeøgninger i løbet af lejeperioden, hvis det er relevant.

Regulering af lejen:
Vi informerer dig om de regler og begrænsninger, der gælder for lejeregulering, samt de procedurer, der skal følges for at justere lejen i fremtiden.

Inkluderede ydelser i lejen:
Vi rådgiver om, hvad der skal inkluderes i lejen, såsom renovation, skorstensfejning eller andre ydelser. Dette sikrer klarhed omkring lejers og udlejers forpligtelser.

Lejemålets stand ved indflytning – indflytningsrapport:
Vi bistår med at oprette en indflytningsrapport, der nøje beskriver lejemålets tilstand ved indflytning. Dette er afgørende for at undgå tvister om skader, der måtte opstå under lejeperioden.

Vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden:
Vi rådgiver både lejere og udlejere om deres vedligeholdelsesforpligtelser i lejeperioden og hjælper med at løse eventuelle tvister omkring vedligeholdelse.

Husdyr:
Vi hjælper med at fastlægge reglerne for husdyr i lejemålet, herunder eventuelle begrænsninger eller tilladelser, der skal indhentes.

Fraflytningen – hvad kan man kræve istandsat – skal lejemålet males, hvad hvis gulve er ødelagt osv:
Vi afdækker reglerne for fraflytning og hjælper med at definere, hvad der kræves af lejer i forbindelse med istandsættelse, såsom maling eller reparation af eventuelle skader.

Vores mål er at sikre, at både udlejere og lejere forstår deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lejeaftalen. Vi hjælper med at skabe klare og retfærdige aftaler, der beskytter begge parters interesser og mindsker risikoen for tvister. Vores erfarne juridiske team er klar til at guide dig gennem hele processen og sikre, at du har den nødvendige juridiske beskyttelse.

“Vores mål er at sikre, at både udlejere og lejere forstår deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lejeaftalen. Vi hjælper med at skabe klare og retfærdige aftaler, der beskytter begge parter.”

Tina Bach, advokat (H)

Erhvervslejekontrakter

Derudover rådgiver vi også om erhvervslejekontrakter – her er aftalefriheden noget større – men der er også i Erhvervslejeloven bestemmelser, der ikke kan fraviges til skade for en lejer.

Hvad skal man bl.a. være opmærksom på:

Anvendelsen af det lejede – lokalplaner:
Vi rådgiver om, hvordan lokalplaner og regulerende bestemmelser kan påvirke anvendelsen af det lejede erhvervsområde, og vi sikrer, at lejeaftalen er i overensstemmelse med de gældende planer og reguleringer.

Det lejedes stand ved indflytning:
Vi hjælper med at fastlægge, om der er specifikke forhold, som udlejeren skal ændre eller forbedre, inden lejeren flytter ind, herunder indretning og eventuelt inventar.

Lejers ændringer under lejemålet:
Vi vejleder både udlejere og lejere om, hvordan lejeren kan ændre lejemålet i løbet af lejeperioden og hvilke betingelser, der gælder for sådanne ændringer.

Reetablering ved fraflytning:
Vi afdækker, om der er behov for reetablering eller genopretning af erhvervslokalet ved lejerens fraflytning, og hvordan dette skal håndteres.

Udlejers opsigelse af lejeren:
Vi forklarer reglerne og procedurerne for udlejers opsigelse af lejeren og sikrer, at alle juridiske krav opfyldes.

Erstatning:
Vi rådgiver om eventuel erstatning, der skal betales ved opsigelse af lejeaftalen eller ved andre juridiske spørgsmål, der kan opstå under lejemålet.

Erhvervsbeskyttede lejemål:
Vi afdækker, om lejemålet er beskyttet som erhvervslejemål, og hvordan dette påvirker lejerens og udlejerens rettigheder.

Forsikring:
Vi hjælper med at fastlægge forsikringsansvaret og kravene i forbindelse med erhvervslejemålet for at beskytte både udlejer og lejer mod potentielle risici.

Renholdelse – renovation:
Vi definerer, hvilke renholdelses- og vedligeholdelsesforpligtelser der gælder for både udlejer og lejer, herunder spørgsmål om renovation.

Fremleje:
Vi rådgiver om mulighederne for fremleje af erhvervslokalerne og de relevante juridiske krav, der skal opfyldes.

Afståelse/genindtrædelse:
Vi hjælper med at afdække, om lejer har ret til at afstå eller genindtræde i erhvervslejemålet, og hvordan denne proces skal håndteres.

Forkøbsret:
Vi gennemgår eventuelle forkøbsretsklausuler og vejleder omkring deres betydning og gældende regler.

Vores mål er at sikre, at erhvervslejeaftalen er retfærdig og i overensstemmelse med gældende lovgivning, samtidig med at vi beskytter både udlejers og lejers interesser. Vi tilbyder omfattende juridisk rådgivning for at sikre, at erhvervslejeaftalen forløber så gnidningsfrit og problemfrit som muligt.

Advokat i Viborg - din boligadvokat

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os.