Kompanistræde 2, 8800 Viborg    Linkedin

  31 64 24 00     info@tinabachadvokater.dk

Om os

Mange års juridisk erfaring indenfor fast ejendom.

Tina Bach rådgiver bredt indenfor alle områder af fast ejendom – både til erhvervskunder og private. Vi er dit bindeled mellem paragraffer og forretning!

Hvad kan vi gøre for dig?

Tina Bach Advokater rådgiver primært om fast ejendom og hjælper både private og erhvervsdrivende med køb og salg af bolig. Jeg rådgiver desuden om køb af andelsbolig. 

Bolighandler

Køb og salg af parcelhuse, sommerhuse, ejerlejligheder og andelsboliger.

Læs mere

Erhvervshandler

Tina Bach yder juridisk bistand i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme

Læs mere

Landbrugshandler

Der er mange forhold, som man skal være opmærksom på ved køb og salg af et landbrug.

Læs mere

Lejekontrakter

Vores mål er at sikre, at både udlejere og lejere forstår deres rettigheder og forpligtelser i lejeaftalen.

Læs mere

Realkredit/pantebrev

Vi repræsenterer både kreditforeninger, ejendomsselskaber og private långivere.

Læs mere

Tvangsauktioner

Det er afgørende at søge professionel juridisk rådgivning så tidligt som muligt.

Læs mere

Gældssanering

Vi yder en professionel rådgivning om alle muligheder omkring gældssanering.

Læs mere

Danske Boligadvokater

Tina Bach er næstformand i bestyrelsen for Danske Boligadvokater.

Læs mere

Tina Bach Advokater arbejder overordnet med fast ejendom, hvor vi hjælper både private og erhvervsdrivende med køb og salg af bolig og erhvervsejendomme. Desuden rådgiver vi om køb af andelsbolig.

Tina yder rådgivning inden for alle grene af lejeretten – både erhvervslejemål og boliglejemål, og specielt står hun for udarbejdelse af kontrakter. Hertil kommer, at hun hjælper med at løse tvister, der opstår i bolig- eller erhvervslejemål.

Tina er tillige Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.

For Tina er det vigtigt altid at have fingeren på pulsen. Hun er engageret i flere lokale netværk. Endvidere er hun næstformand i Danske BOLIGadvokter.

Tina beskæftiger sig også med landbrugsret, herunder køb og salg af landbrugsejendomme, udstykninger m.v.

Desuden arbejder hun med tvangsauktioner af alle typer af ejendomme, både som rekvirent og på vegne købere på tvangsauktioner.​

Det personlige møde med klienterne er vigtigt. Derfor bruger vi tid på nøje at gennemgå sagens dokumenter punkt for punkt, så en sag bliver nem og overskuelig for alle parter.

Særlige hverv og udnævnelser:
- Møderet for Højesteret
- Skifterettens medhjælper i gældssaneringer

Vores team

Vi ser frem til at hjælpe dig med dine juridiske udfordringer. 

Tanja Skals - juridisk assistent

Tanja Skals Thomsen

Juridisk assistent

Mette Gam - juridisk assistent

Mette Gam

Juridisk assistent

Jeg har mærket engagement og potentiale for succes i din måde at håndtere vores lille sag på. Vi har tænkt os at fortsætte med dig til sagen er ude af verden.
Preben Skov
Klient